KÜÇƏ

1. улица; 2. уличный;
KÜBARLIQ
KÜÇÜK

Digər lüğətlərdə