KAFİLİK

достаточность, удовлетворительность
KAFİ
KAFİR

Digər lüğətlərdə