KAFUR

is. [ ər. ] Həmin adda ağacın kitrəsindən alınan, təbabətdə və texnikada işlədilən kəskin və spesifik qoxulu maddə.
□ Kafur ağacı – Çin, Yaponiya və Hindistan kimi Asiya ölkələrində bitən, dəfnəyə bənzər həmişəyaşıl ağac.
Bizlərdə meyit yuyanda iştənən kafur Hindistan dəryasının cəzirələrində bitən kafur ağacının budaqlarının içində hasil olur. Əkinçi”.

Kafur yağı – təbabətdə işlənən bitki yağında həll olunmuş kafur məhlulu; kamfora. [Mələk Kərəmə:] Kamfora vuracağam.
Buna keçmişdə kafur yağı deyərdilər. M.İbrahimov.

KAFTARLIQ
KAFURİ

Значение слова в других словарях