KAPRAL

I
сущ. устар. капрал:
1. воинское звание младшего командного состава в русской армии XVIII – первой половины XIX в.
2. лицо, имевшее это звание
II
прил. капральский. Kapral mundiri капральский мундир
KAPOTAJ
KAPRALLIQ
OBASTAN VİKİ
Kapral
Kapral (alm. kарrаl‎, <fr. сароrаl < it. caporale - "komandir") — komanda rəisi; bəzi ölkələrin silahlı qüvvələrində kiçik zabit heyətində hərbi rütbə və ən aşağı unter-ofiser (serjant) rütbəsi.

Digər lüğətlərdə