KARTODİAQRAM

yun. chartes – papirus vərəqi + yun. diagramma – təsvir, rəsm

KARSALA
KARTOF

Digər lüğətlərdə