KARSALA

Bəzi dialektlərdə ağır eşidən adama karsala deyirlər. Kök kar sözüdür, farscadan gəlmədir. -sala hissəsinin sayaq sözü ilə bağlı olması barədə fikir söy­lə­məyə dəyər: karsayağı sözü təhrif nəticəsində karsala şəklinə düşüb. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

KARL
KARTODİAQRAM

Digər lüğətlərdə