KİÇİLMƏK

глаг.
1. уменьшаться, уменьшиться (становиться, стать меньшим, маленьким по объему, величине, размеру)
2. понижаться, понизиться (в звании, должности и т.п. )
3. перен. унижаться, унизиться. Heç kəsin qarşısında kiçilmə не унижайся ни перед кем
KİÇİLMƏ
KİÇİLTMƏ

Digər lüğətlərdə