ləngərlənmək

f. dən. être balancé, -e, vaciller vi, tituber vi, chanceler vi

ləngərləmək
ləngimədən

Digər lüğətlərdə