Ləzgicə-azərbaycanca lüğəti

 • АХЪА

  хьун f. 1. müxt. mən.: açılmaq; рак ахъа хьана qapı açıldı; тӀвал ахъа хьана düyün açıldı; 2. məc. könlü xoş olmaq, məmnun olmaq, üzü gülmək, fərəhlən

  Tam oxu »
 • АХЪА

  1. müxt. mən. açıq; ахъа дакӀар açıq pəncərə; ахъа базар açıq bazar; ахъа хуру açıq sinə; 2. açıq, sərbəst; gizli olmayan; ахъа ижлас açıq iclas; 3

  Tam oxu »
 • АХЪА

  хьун f. 1. müxt. mən.: açılmaq; рак ахъа хьана qapı açıldı; тӀвал ахъа хьана düyün açıldı; 2. məc. könlü xoş olmaq, məmnun olmaq, üzü gülmək, fərəhlən

  Tam oxu »
 • АХЪА

  1. müxt. mən. açıq; ахъа дакӀар açıq pəncərə; ахъа базар açıq bazar; ахъа хуру açıq sinə; 2. açıq, sərbəst; gizli olmayan; ахъа ижлас açıq iclas; 3

  Tam oxu »
 • АХЪАВАЛ

  1. açıqlıq (açıq, örtüsüz, qapalı olmayan şeyin halı); 2. aydınlıq, təmizlik, buludsuzluq, parlaqlıq; 3

  Tam oxu »
 • АХЪАВАЛ

  1. açıqlıq (açıq, örtüsüz, qapalı olmayan şeyin halı); 2. aydınlıq, təmizlik, buludsuzluq, parlaqlıq; 3

  Tam oxu »
 • АХЪАГЪУН

  bax ахъаюн.

  Tam oxu »
 • АХЪАГЪУН

  bax ахъаюн.

  Tam oxu »
 • АХЪАДАКАЗ

  zərf 1. açıq; 2. açıqca, açıqcasına, gizlətmədən, qorxmadan, çəkinmədən.

  Tam oxu »
 • АХЪАДАКАЗ

  zərf 1. açıq; 2. açıqca, açıqcasına, gizlətmədən, qorxmadan, çəkinmədən.

  Tam oxu »
 • АХЪАДИЗ

  bax ахъадаказ.

  Tam oxu »
 • АХЪАДИЗ

  bax ахъадаказ.

  Tam oxu »
 • АХЪАЗ

  zərf açıq, aralı.

  Tam oxu »
 • АХЪАЗ

  zərf açıq, aralı.

  Tam oxu »
 • АХЪАЮН

  (-йиз, -йна, ахъая) f. 1. müxt. mən.: açmaq; куьлег ахъаюн qıfılı açmaq; вилер ахъаюн gözlərini açmaq; тӀвал ахъаюн düyünü açmaq; 2

  Tam oxu »
 • АХЪАЮН

  (-йиз, -йна, ахъая) f. 1. müxt. mən.: açmaq; куьлег ахъаюн qıfılı açmaq; вилер ахъаюн gözlərini açmaq; тӀвал ахъаюн düyünü açmaq; 2

  Tam oxu »
 • АХЬТИН

  1. əvəz., sif. elə; o cür, o təhər, o sayaq; 2. elə bir (keyfiyyətin dərəcəsini gücləndirmək, şiddətləndirmək üçün işlənir)

  Tam oxu »
 • АХЬТИН

  1. əvəz., sif. elə; o cür, o təhər, o sayaq; 2. elə bir (keyfiyyətin dərəcəsini gücləndirmək, şiddətləndirmək üçün işlənir)

  Tam oxu »
 • АХЬТИНБУР

  c. elələr(i), o cür (elə) adamlar (şeylər).

  Tam oxu »
 • АХЬТИНБУР

  c. elələr(i), o cür (elə) adamlar (şeylər).

  Tam oxu »
 • АХЬТИНДИ

  is. eləsi, elə, o cür (adam, şey).

  Tam oxu »
 • АХЬТИНДИ

  is. eləsi, elə, o cür (adam, şey).

  Tam oxu »
 • АХЬУЙ

  bax хьурай.

  Tam oxu »
 • АХЬУЙ

  bax хьурай.

  Tam oxu »
 • АЦАГЪАНАР

  armud növü.

  Tam oxu »
 • АЦАДАЙ

  f.sif. sağmal, sağılan, süd verən; * ацадай кал sağmal inək (uzun müddət biri üçün gəlir, qazanc mənbəyi olan adam və s

  Tam oxu »
 • АЦАДАРУН

  (-из, -на, -а) f. 1. yıxmaq, dağıtmaq, uçurtmaq; bax уьцӀуьрун; 2. (zorla) içəri salmaq, daxil etmək, yeritmək

  Tam oxu »
 • АЦАЗ

  “ацун”-un murad forması; bax ацун.

  Tam oxu »
 • АЦАЛДУН

  (-из, -на, ацалд) f. 1. bir yerə çoxlu şey gətirmək, daşımaq, yığmaq, tökmək, doldurmaq; 2. görüşə sövq etmək, görüşmələrinə vasitəçi olmaq, görüşdürm

  Tam oxu »
 • АЦАЛТУН

  (-из, -на, ацалт) f. 1. çatmaq, payına düşmək, qismət olmaq; 2. üz-üzə gəlmək, bir-birinə rast gəlmək, rastlaşmaq, üzləşmək; 3

  Tam oxu »
 • АЦАТУН

  (-из, -на, ацат) f. 1. cızıq-cızıq etmək, cızmalamaq (karandaşla, qələmlə və s.); 2. dan. üst-başını toza, torpağa batırmaq; * гъил ацатна чуьхуьн əll

  Tam oxu »
 • АЦАХЬУН

  (-из, -на, ацахь) f. 1. uçulmaq, yıxılmaq, dağılmaq; 2. məc. çilənmək, saçılmaq, səpilmək, dağılmaq, yayılmaq, səpələnmək (işıq, nur və s

  Tam oxu »
 • АЦАЮН

  (-йиз, -йна, -я); уф ацаюн а) piləmək, püfləmək (nəfəsli musiqi alətini üfləmək); b) içəri hava üfürmək, hava ilə doldurmaq (motalı, hava balonunu va

  Tam oxu »
 • АЦУЗ

  “ацун” un əmr form.; bax ацун.

  Tam oxu »
 • АЦУКЬАРУН

  (-из, -на, -а) f. 1. müxt. mən.: oturtmaq; əyləşdirmək; 2. yerləşdirmək, sakin etmək, məskun etmək; 3

  Tam oxu »
 • АЦУКЬУН

  (-из, -на, ацукь) f. 1. müxt. mən.: oturmaq; əyləşmək; ша ацукь buyurun, əyləşin; 2. yerləşmək, yurd salmaq, məskən salmaq, sakin olmaq, yaşamaq; 3

  Tam oxu »
 • АЦУКЬУН-КЪАРАГЪУН

  1. duruş-oturuş, hal və hərəkət, hərəkət tərzi; əda; 2. oturub-durma, yaxınlıq, yaxın münasibət, yaxın əlaqə, dostluq (yoldaşlıq) münasibəti; 3

  Tam oxu »
 • АЦУН

  (-аз, -ана, -уз) f. 1. sağmaq; кал ацун inəyi sağmaq; 2. məc. birinin pulunu, malını tədricən əlindən almaq, birindən daim pul və s

  Tam oxu »
 • АЦӀАЙ

  1. dolu; ацӀай къажгъан dolu qazan; 2. kök, dolğun, ətli-canlı; ацӀай дишегьли dolu qadın; 3. dolğun; gur, güclü, qüvvətli; ацӀай ван dolğun səs; 4

  Tam oxu »
 • АЦӀАЙ

  1. dolu; ацӀай къажгъан dolu qazan; 2. kök, dolğun, ətli-canlı; ацӀай дишегьли dolu qadın; 3. dolğun; gur, güclü, qüvvətli; ацӀай ван dolğun səs; 4

  Tam oxu »
 • АЦӀАНА

  1. keçm. zam.: bax ацӀун; 2. “ацӀун”-dan f.bağl. dolub, dolaraq; 3. zərf dolu; bol; машин ацӀана фена maşın dolu getdi; ацӀана ава (ацӀанва) doludur,

  Tam oxu »
 • АЦӀАНА

  1. keçm. zam.: bax ацӀун; 2. “ацӀун”-dan f.bağl. dolub, dolaraq; 3. zərf dolu; bol; машин ацӀана фена maşın dolu getdi; ацӀана ава (ацӀанва) doludur,

  Tam oxu »
 • АЦӀРАНЦӀ

  zingilti (vurulan itin çıxardığı səs); ацӀранцӀ авун zingildəmək, zingilti səsi çıxarmaq (it haqqında)

  Tam oxu »
 • АЦӀРАНЦӀ

  zingilti (vurulan itin çıxardığı səs); ацӀранцӀ авун zingildəmək, zingilti səsi çıxarmaq (it haqqında)

  Tam oxu »
 • АЦӀРАНЦӀУН

  (-из, -на, -а) bax ацӀранцӀ (ацӀранцӀ авун).

  Tam oxu »
 • АЦӀРАНЦӀУН

  (-из, -на, -а) bax ацӀранцӀ (ацӀранцӀ авун).

  Tam oxu »
 • АЦӀУГЪУН

  bax атӀугъун.

  Tam oxu »
 • АЦӀУГЪУН

  bax атӀугъун.

  Tam oxu »
 • АЦӀУН

  (-уз, -ана, -уцӀ) f. 1. dolmaq; квар ацӀана səhəng doldu (su ilə); 2. məc. kökəlmək, ətə-cana gəlmək; 3

  Tam oxu »
 • АЦӀУН

  (-уз, -ана, -уцӀ) f. 1. dolmaq; квар ацӀана səhəng doldu (su ilə); 2. məc. kökəlmək, ətə-cana gəlmək; 3

  Tam oxu »