Ləzgicə-azərbaycanca lüğəti

 • ГЬ

  ləzgi əlifbasının altıncı hərfi; bax гьэ.

  Tam oxu »
 • ГЬА¹

  əvəz. 1. o; haman, həmən, həmin; гьа йикъалай инихъ o gündən bəri; 2. əvəz., əd. elə; ancaq, təkcə, yalnız, məhz; * гьа гила indi (başqa mətləbə, mövz

  Tam oxu »
 • ГЬА²

  1. əd. hə; гьа, рахух кван hə, danış görüm; 2. nida ha (təkid, vaciblik, xəbərdarlıq, heyranlıq, rişxəndlik bildirir); нянихъ ша гьа! axşam gələrsən h

  Tam oxu »
 • ГЬА²

  1. əd. hə; гьа, рахух кван hə, danış görüm; 2. nida ha (təkid, vaciblik, xəbərdarlıq, heyranlıq, rişxəndlik bildirir); нянихъ ша гьа! axşam gələrsən h

  Tam oxu »
 • ГЬА¹

  əvəz. 1. o; haman, həmən, həmin; гьа йикъалай инихъ o gündən bəri; 2. əvəz., əd. elə; ancaq, təkcə, yalnız, məhz; * гьа гила indi (başqa mətləbə, mövz

  Tam oxu »
 • ГЬА-ГЬА(Н)

  elə o, ancaq o, məhz o; bax гьа¹ 2).

  Tam oxu »
 • ГЬА-ГЬА(Н)

  elə o, ancaq o, məhz o; bax гьа¹ 2).

  Tam oxu »
 • ГЬАБУР

  “гьам¹”-ın cəmi; bax гьам¹.

  Tam oxu »
 • ГЬАБУР

  “гьам¹”-ın cəmi; bax гьам¹.

  Tam oxu »
 • ГЬАВ

  nida ho, ho-ho, oha, hov; гьав авун ohalamaq, «oha» edərək, heyvanları hərəkətə gətirmək; * гьав-гьав авун bax ав¹ (ав-ав авун)

  Tam oxu »
 • ГЬАВ

  nida ho, ho-ho, oha, hov; гьав авун ohalamaq, «oha» edərək, heyvanları hərəkətə gətirmək; * гьав-гьав авун bax ав¹ (ав-ав авун)

  Tam oxu »
 • ГЬАВА²

  mərtəbə, qat; цӀуд гьавадин кӀвал on mərtəbəli ev.

  Tam oxu »
 • ГЬАВА³

  hava, təranə (bax макьам 1).

  Tam oxu »
 • ГЬАВА³

  hava, təranə (bax макьам 1).

  Tam oxu »
 • ГЬАВА²

  mərtəbə, qat; цӀуд гьавадин кӀвал on mərtəbəli ev.

  Tam oxu »
 • ГЬАВА¹

  (-ди, -да, -яр) 1. hava; гатфарин гьава yaz havası; гьуьлуьн гьава dəniz havası; гьавадин a) hava -i [-ı]; b) “гьава” söz

  Tam oxu »
 • ГЬАВА¹

  (-ди, -да, -яр) 1. hava; гатфарин гьава yaz havası; гьуьлуьн гьава dəniz havası; гьавадин a) hava -i [-ı]; b) “гьава” söz

  Tam oxu »
 • ГЬАВАЗИЯР

  (-йри, -йра) c. zəhmət mahnıları.

  Tam oxu »
 • ГЬАВАЗИЯР

  (-йри, -йра) c. zəhmət mahnıları.

  Tam oxu »
 • ГЬАВАЙДА

  bax гьавайи.

  Tam oxu »
 • ГЬАВАЙДА

  bax гьавайи.

  Tam oxu »
 • ГЬАВАЙИ

  1. havayı; pulsuz, müftə, qarşılıqsız; гьавайи къачун havayı almaq; 2. məc. heçə, dəyər-dəyməzinə, çox ucuz; гьавайи гун a) havayı vermək, pulsuz verm

  Tam oxu »
 • ГЬАВАЙИ

  1. havayı; pulsuz, müftə, qarşılıqsız; гьавайи къачун havayı almaq; 2. məc. heçə, dəyər-dəyməzinə, çox ucuz; гьавайи гун a) havayı vermək, pulsuz verm

  Tam oxu »
 • ГЬАВАЛАТ:

  гьавалат хьун f. 1. (zorla) üstünə düşmək, yapışmaq, yapışıb əl çəkməmək; 2. məc. yalvarıb-yaxarmaq, razı etməyə çalışmaq, əl çəkməmək; 3

  Tam oxu »
 • ГЬАВАЛАТ:

  гьавалат хьун f. 1. (zorla) üstünə düşmək, yapışmaq, yapışıb əl çəkməmək; 2. məc. yalvarıb-yaxarmaq, razı etməyə çalışmaq, əl çəkməmək; 3

  Tam oxu »
 • ГЬАВАЛАТУН

  (-из, -на, -а) f. 1. təhrik etmək, pis bir işə sövq etmək, həvəsləndirmək; 2. qarş. salışdırmaq, vuruşdurmaq, təhrik etmək; üzərinə qaldırmaq, münaqiş

  Tam oxu »
 • ГЬАВАЛАТУН

  (-из, -на, -а) f. 1. təhrik etmək, pis bir işə sövq etmək, həvəsləndirmək; 2. qarş. salışdırmaq, vuruşdurmaq, təhrik etmək; üzərinə qaldırmaq, münaqiş

  Tam oxu »
 • ГЬАВАР

  qahmar, tərəfdar, arxa, kömək, havadar; qahmarçı.

  Tam oxu »
 • ГЬАВАР

  qahmar, tərəfdar, arxa, kömək, havadar; qahmarçı.

  Tam oxu »
 • ГЬАВАЯН

  1. havayı, pulsuz, müftə, qarşılıqsız; əvəzsiz, muzdsuz; 2. məc. faydasız, xeyirsiz, səmərəsiz, əbəs, bihudə, boş

  Tam oxu »
 • ГЬАВАЯН

  1. havayı, pulsuz, müftə, qarşılıqsız; əvəzsiz, muzdsuz; 2. məc. faydasız, xeyirsiz, səmərəsiz, əbəs, bihudə, boş

  Tam oxu »
 • ГЬАВИЗ

  (-ди, -да, -ар) hovuz, çarhovuz.

  Tam oxu »
 • ГЬАВИЗ

  (-ди, -да, -ар) hovuz, çarhovuz.

  Tam oxu »
 • ГЬАВИЗАЯР

  (-йри, -йра) yaln. c. folkl. 1. iki dəstə olub yarışma şəklində oxunan mahnılar (xorla); 2. bax гьавазияр

  Tam oxu »
 • ГЬАВИЗАЯР

  (-йри, -йра) yaln. c. folkl. 1. iki dəstə olub yarışma şəklində oxunan mahnılar (xorla); 2. bax гьавазияр

  Tam oxu »
 • ГЬАВИЛЯЙ

  1. onun üçün, ona görə(də), o səbəbə, odur ki; 2. belə ki, buna görə də.

  Tam oxu »
 • ГЬАВИЛЯЙ

  1. onun üçün, ona görə(də), o səbəbə, odur ki; 2. belə ki, buna görə də.

  Tam oxu »
 • ГЬАГИЛА

  bax гьа¹ (гьа гила).

  Tam oxu »
 • ГЬАГИЛА

  bax гьа¹ (гьа гила).

  Tam oxu »
 • ГЬАГЬ²

  1. hə?; düz deyil?, elə deyilmi? mənasında; 2. əd. məgər; bəyəm (dan.).

  Tam oxu »
 • ГЬАГЬ¹

  bax гьекь 2).

  Tam oxu »
 • ГЬАГЬ²

  1. hə?; düz deyil?, elə deyilmi? mənasında; 2. əd. məgər; bəyəm (dan.).

  Tam oxu »
 • ГЬАГЬ¹

  bax гьекь 2).

  Tam oxu »
 • ГЬАДА

  (акт., чкад. п.) bax гьам.

  Tam oxu »
 • ГЬАДА

  (акт., чкад. п.) bax гьам.

  Tam oxu »
 • ГЬАДДИ:

  гьадди чир хьун həddini bilmək (tanımaq), ədəb dairəsindən kənara çıxmamaq, cızığından çıxmamaq; низ вуч гьадди ава? kimin nə həddi var? heç kim cəsar

  Tam oxu »
 • ГЬАДДИ:

  гьадди чир хьун həddini bilmək (tanımaq), ədəb dairəsindən kənara çıxmamaq, cızığından çıxmamaq; низ вуч гьадди ава? kimin nə həddi var? heç kim cəsar

  Tam oxu »
 • ГЬАДИС

  din. hədis.

  Tam oxu »
 • ГЬАДИС

  din. hədis.

  Tam oxu »
 • ГЬАЖ

  (-ди, -да) həcc; гьаждал фин həccə getmək (zilhiccə ayında müsəlmanların Məkkə ziyarətinə getməsi).

  Tam oxu »