LİF₁

is. [ ər. ] Pambığın, baramanın incə saçaqları, ipliyi. Pambıq lifi.
LİF₂
LİFAYIRAN

Значение слова в других словарях