MÜHARİBƏ

I
сущ. война (вооружённая борьба между народами, государствами или общественными классами). Vətəndaş müharibəsi гражданская война, partizan müharibəsi партизанская война, dünya müharibəsi мировая война, müasir müharibə современная война, nüvə müharibəsi ядерная война, bakterioloji müharibə бактериологическая война, təcavüzkar müharibə агрессивная война, müharibə təhlükəsi опасность войны, müharibə veteranı ветеран войны, müharibə əlili инвалид войны, müharibə vəziyyətində olmaq находиться в состоянии войны, müharibə elan etmək объявить войну; Böyük Vətən müharibəsi истор. Великая Отечественная война
II
прил. военный. Müharibə illəri военные годы
MÜHAKİMƏSİZLİK
MÜHARİBƏQABAĞI

Digər lüğətlərdə