MƏAD

Axirət dünyası, insanların öldükdən sonra həşr olunduqları yer.
METODOLOGİYA
MƏBDE

Значение слова в других словарях