MƏMUR

Ərəbcə əmr sözü ilə qohumdur, “əmri icra edən” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

MƏMLÜK
MƏNAFE

Digər lüğətlərdə