MƏNSUR

s. prosaic; ~ əsər prose work; ~ əsərlər yazan yazıçı prose-writer, prosaist; ~ üslub ədəb. matter-of-factness

MƏNSUBLUQ
MƏNSURİYYƏ

Значение слова в других словарях