MAQMA

yun. magma – həlməşik, qatı maddə

MAKVİS
MAQNETİT

Digər lüğətlərdə