MOİZƏ

сущ. проповедь:
1. речь религиозноназидательного характера, произносимая священнослужителями. Keşişin moizəsi проповедь священника, moizə demək произнести проповедь
2. ирон. нравоучительная речь, наставление. Səhərdən axşamadək bizə moizə oxuyur с утра до вечера читает нам проповеди, sənin moizələrin bizi artıq cana doydurub твои проповеди нам уже надоели
MODULYATOR
MOİZƏÇİ

Digər lüğətlərdə