NADİNC

прил. 1. надинж, динж акъваз (ацукь) тийир, шулугъчи (мес. аял); 2. пер. жадал, идак-адак ктаддай, араяр акадардай, фитне твадай, сад-садал гьалаватдай, гьалдардай; 3. пер. секинвал течир, пехъи (мес. гьуьлуьн лепеяр).
NADİDƏ
NADİNCLİK

Digər lüğətlərdə