NADİNC

NADİNC – SAKİT Sakitdir, nadinc deyil (M.Talıbov).

NADANLIQ
NADİR

Digər lüğətlərdə