OĞUL-UŞAQSIZ

бездетный
OĞUL-UŞAQ
OĞULCUQ, OĞULCUĞAZ

Digər lüğətlərdə