OĞUL

1. сын; 2. сыновний;
OĞRUN-OĞRUN
OĞUL-UŞAQ

Digər lüğətlərdə