obrazlı

sif. 1) imagé, -e, figuré, -e ; pittoresque adj ; ~ üslub style m imagé ; 2) zərf. d’une façon (və ya d’une manière) imagée ; avec pittoresque ; ~ danışmaq user des termes imagés

obraz
obrazlılıq

Digər lüğətlərdə