obyektivləşdirmə

obyektivləşdirmə
obyektivizm
obyektivləşdirmək

Digər lüğətlərdə