Azərbaycan Dilinin Orfoqrafiya Lüğəti

 • oidium

  oidium

  Tam oxu »
 • oilki

  oilki

  Tam oxu »
 • okean

  okean

  Tam oxu »
 • okean-dəniz

  okean-dəniz

  Tam oxu »
 • okeanarium

  okeanarium

  Tam oxu »
 • okeanaşırı

  okeanaşırı

  Tam oxu »
 • okeanlararası

  okeanlararası

  Tam oxu »
 • okeanoqraf

  okeanoqraf

  Tam oxu »
 • okeanoqrafik

  okeanoqrafik

  Tam oxu »
 • okeanoqrafiya

  okeanoqrafiya

  Tam oxu »
 • okeanologiya

  okeanologiya

  Tam oxu »
 • okeanoloji

  okeanoloji

  Tam oxu »
 • okeanoloq

  okeanoloq

  Tam oxu »
 • okeanonim

  okeanonim

  Tam oxu »
 • okeanşünas

  okeanşünas

  Tam oxu »
 • okeanşünaslıq

  okeanşünaslıq

  Tam oxu »
 • okkazional

  okkazional

  Tam oxu »
 • okkazionalizm

  okkazionalizm

  Tam oxu »
 • okklüziya

  okklüziya

  Tam oxu »
 • okkultizm

  okkultizm

  Tam oxu »
 • oksalat

  oksalat

  Tam oxu »
 • oksamit

  oksamit

  Tam oxu »
 • oksazin

  oksazin

  Tam oxu »
 • oksid

  oksid

  Tam oxu »
 • oksidaza

  oksidaza

  Tam oxu »
 • oksidimetriya

  oksidimetriya

  Tam oxu »
 • oksidləşdirici

  oksidləşdirici

  Tam oxu »
 • oksidləşdiricibərpaedici

  oksidləşdiricibərpaedici

  Tam oxu »
 • oksidləşdirmə

  oksidləşdirmə

  Tam oxu »
 • oksidləşdirmək

  oksidləşdirmək

  Tam oxu »
 • oksidləşmə

  oksidləşmə

  Tam oxu »
 • oksidləşmə-reduksiya

  oksidləşmə-reduksiya

  Tam oxu »
 • oksidləşmək

  oksidləşmək

  Tam oxu »
 • oksigen

  oksigen

  Tam oxu »
 • oksigen-konverter

  oksigen-konverter

  Tam oxu »
 • oksigenləşdirmə

  oksigenləşdirmə

  Tam oxu »
 • oksigenli

  oksigenli

  Tam oxu »
 • oksigenoterapiya

  oksigenoterapiya

  Tam oxu »
 • oksigensizlik

  oksigensizlik

  Tam oxu »
 • oksihemoqlobin

  oksihemoqlobin

  Tam oxu »
 • oksixinolin

  oksixinolin

  Tam oxu »
 • oksixromatofil

  oksixromatofil

  Tam oxu »
 • oksimoron

  oksimoron

  Tam oxu »
 • oksisefaliya

  oksisefaliya

  Tam oxu »
 • oksitetrasiklin

  oksitetrasiklin

  Tam oxu »
 • oksiturşu

  oksiturşu

  Tam oxu »
 • oksiturşular

  oksiturşular

  Tam oxu »
 • oksonium

  oksonium

  Tam oxu »
 • oksosintez

  oksosintez

  Tam oxu »
 • oksümoron

  oksümoron

  Tam oxu »