PİLTƏ

сущ. 1. багъ (мес. лампадин, керосинкадин, шамунин); // фитӀил, фитиль (мес. динамитдин); 2. мед. тампон (иви акъвазрун ва я ирин акъудун патал хире твадай памбагдин ва я жунадин кӀус).
PİLPİLƏ
PİLTƏLƏMƏK

Digər lüğətlərdə