PRE-EMPT

v 1. hamıdan tez / əvvəl / qabaq almaq; 2. başqalarından əvvəl / qabaq sahib olmaq (bir şeyə); to ~ a seat başqalarından əvvəl / qabaq yer tutmaq

PRE-EMINENT
PRE-PLAN