qövsşəkilli

qövsşəkilli
qövssöndürən
qövsşəkillilik

Digər lüğətlərdə