QÜSSƏSİZ

s. carefree, untroubled; ~ həyat carefree existence / life

QÜSSƏLİLİK
QÜSSƏSİZLİK

Digər lüğətlərdə