QƏBİRİSTAN

is. [ ər. qəbr və fars. …stan] Qəbirlər olan yer, ölülərin basdırıldığı yer; məzarlıq. Qəbiristandan ölü qayıtmaz. ( Ata. sözü ).
Həmin boz dağda, yol kənarında köhnə xaraba bir qəbiristan vardır. S.S.Axundov.
[Məmməd:] Evimizdən iki yüz addım o yanda böyük, köhnə bir qəbiristan vardı. C.Cabbarlı.

Синонимы

  • QƏBİRİSTAN qəbiristan(lıq) bax məzarıstan
  • QƏBİRİSTAN məzarlıq — korluq
QƏBİREŞƏN
QƏBİRİSTANLIQ

Значение слова в других словарях