qabalaşdırmaq

qabalaşdırmaq
qabalaşdırma
qabalaşma

Digər lüğətlərdə