QABARCIQLANMAQ

глаг. пузыриться:
1. надуваться, пучиться пузырями. Xəmir acıyanda qabarcıqlanır тесто пузырится, когда подходит
2. вздуваться, покрываться пузырями
QABARCIQLANMA
QABARCIQLI

Digər lüğətlərdə