QEYBƏT

сущ. пересуды, сплетни, недоброжелательное обсуждение чьего-л. поведения, злословие. Qeybətə qurşanmaq предаваться злословию, boş qeybət пустое злословие
◊ qeybət qırmaq (eləmək) заниматься сплетнями; qeybətini qırmaq kimin перемывать косточки к ому
QEYBDƏNGƏLMƏ
QEYBƏTCİL

Digər lüğətlərdə