QİYAFƏT

Ərəbcə “zahiri görkəm” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

QİYABİ
QİYAMƏT

Digər lüğətlərdə