QİYASƏDDİN

Ərəbcə “dinə kömək edən” deməkdir (qiyasın “kömək” mənası var). (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

QİYAMƏT
QLADİATOR

Digər lüğətlərdə