QLAUKONİT

yun. glaukos – açıq-yaşıl

QLADİATOR
QLETÇER

Digər lüğətlərdə