QOCALTMAQ

глаг. kimi, nəyi старить, состарить
1. служить причиной старения. Qayğılar insanı qocaldır заботы старят человека
2. делать похожим на старого человека. Belə rəng onu qocaldır такой цвет его старит
QOCALTMA
QOCAMAN

Digər lüğətlərdə