RƏF

RƏF I is. [ ər. ] Ləmə. İri bir stol da var; Üstündə qələm, dəftər; Stolunda kitab rəfi; Cilid-cilid əsərlər... (H.Arif).

RƏF II is. [ ər. ] Rədd etmə. Sən demədinmi, dumada rəf olur ehtiyacımız (S.Vurğun).

RAST
RƏQQAS

Значение слова в других словарях