RƏZİL

I. i. scoundrel, villian, rascal; ~ etmək to humble (d.), to humiliate (d.), to abase (d.); ~ olmaq to abase oneself; to grovel

II. s. 1. base, low, hasty, wretched; 2. disgraceful, shameful; ~ qadın mean woman*; ~ iş / hərəkət mean / low-down action; ~ davranış low-down, behaviour

RƏZƏSİZLİK
RƏZİLLİK

Digər lüğətlərdə