REEKSPORT

lat. re – əksinə + lat. exporto – limandan məhsul aparmaq

REBRENDİNQ
REEMİQRASİYA

Digər lüğətlərdə