REİMMİQRASİYA

lat. re – əksinə + lat. immigrare – köçüb gəlmək

REGİON
REKREASİYA

Digər lüğətlərdə