Толковый словарь азербайджанского языка

Всего статей – 45193, статей на «N» – 926
A B C Ç D E Ə F G H X İ J K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
 
NA NE NI NO NU
 

N

1. Azərbaycan əlifbasının iyirminci hərfi.
подробнее

NA

... [fars.] Sözlərin (əsasən isimlərin və sifətlərin) əvvəlinə gətirildikdə inkar və yoxluq mənasında sifət düzəldən və -sız/-siz, -suz/-süz mənasını verən şəkilçidir; məs.
подробнее

NAAVAND

sif. və zərf [fars.] Avand olmayan, qolay olmayan, qolaysız.
подробнее

NABALİĞ

sif. [fars. na... və ər. baliğ] köhn. Həddi-büluğa çatmamış.
подробнее

NABAT

is. [ər.] Meyvə şirəsilə qənd qarışığından hazırlanan şəffaf kristallik şirni növü.
подробнее

NABƏCA

sif. və zərf [fars.] köhn. Yersiz, münasibətsiz.
подробнее

NABƏKAR

sif. və is. [fars.] köhn. 1. İşə yaramayan, boş.
подробнее

NABƏLƏD

sif. və is. [fars. na... və ər. bələd] 1.
подробнее

NABƏLƏDLİK

is. Bir yerə, adama, işə bələd olmayan adamın hal və vəziyyəti.
подробнее

NABUD

sif. [fars.] köhn. Olmayan, mövcud olmayan.
подробнее

NACAQ

is. 1. Enliağızlı, qısasaplı balta. Necə oldusa .
подробнее

NACİNS

sif. [fars. na... və ər. cins] 1. Cinsi təmiz olmayan, cinsi pozuq; cinssiz.
подробнее

NACİNSLİK

is. Alçaqlıq, nanəciblik, rəzillik. [Nəcəfalı Qarakişiyə:] Elə nacinsliyin, bax, burda da üzə çıxdı. B.Bayramov.

NAÇAQ

sif. [fars.] b a x nasaz 1-ci mənada. Neçə ildir naçağam.
подробнее

NAÇAQLAMA

“Naçaqlamaq”dan f.is.

NAÇAQLAMAQ

f. Xəstələnmək, azarlamaq. Gecə Şeyxin yanından mürəxxəs olandan sonra, eşşək səhrada naçaqlayıb vəfat elədi. E.Sultanov.

NAÇAQLIQ

bax nasazlıq 1-ci mənada.

NAÇÁLNİK

is. [rus. naçalğnik] 1. Bir idarəyə, müəssisəyə rəhbərlik edən vəzifəli şəxs; müdir, rəis.
подробнее

NAÇAR

sif. və zərf [fars.] Çarəsiz, əlacsız, naəlac.
подробнее

NAÇARLIQ

dan. zərf Çarəsizlikdən, əlacsızlıqdan, məcburiyyət qarşısında.
подробнее