Rusca-azərbaycanca lüğət

 • Б

  част. bax бы

  Tam oxu »
 • БА

  межд. pa! pah! paho!

  Tam oxu »
 • БАБА

  БАБА I ж 1. dan. qadın, arvad; 2. məc. qorxaq, cəsarətsiz, iradəsiz, arvadxasiyyət kişi, ◊ бой-баба zirək qadın, ötkəm qadın; каменная баба xüs

  Tam oxu »
 • БАБА-ЯГА

  ж küpəgirən qarı, ifritə

  Tam oxu »
 • БАБАХ

  межд. gup, gumb, gurup (şaş təqlidi)

  Tam oxu »
 • БАБАХАНЬЕ

  ср dan. guppultu, gumbultu

  Tam oxu »
 • БАБАХАТЬ

  несов. bax бабахнуть

  Tam oxu »
 • БАБАХНУТЬ

  сов. 1. şappıldatmaq, ilişdirmək, guppuldatmaq; 2. guruldamaq

  Tam oxu »
 • БАБАХНУТЬСЯ

  сов. guruldamaq, dəyib guppuldamaq

  Tam oxu »
 • БАБАШКА

  ж mətb. babaşka (naborun boş yerlərini doldurmaq üçün qurğuşun parçası)

  Tam oxu »
 • БАББИТ

  м tex. babbit (qalay, stibium və misdən əmələ gələn ağ ərinti)

  Tam oxu »
 • БАББИТНЫЙ

  tex. баббит söz. sif.; баббитный завод babbit zavodu

  Tam oxu »
 • БАББИТОВЫЙ

  tex. баббит söz. sif.; babbitdən qayrılmış

  Tam oxu »
 • БАБИЙ

  баба I söz. sif.; ◊ бабье лето payızın əvvəllərində isti günlər; бабьи сказки yalan, uydurma, ara söhbəti

  Tam oxu »
 • БАБИЩА

  ж dan. yekəpər arvad

  Tam oxu »
 • БАБКА

  БАБКА I ж dan. 1. nənə; 2. mamaça; ◊ повивальная бабка köhn. mama, mamaça. БАБКА II ж 1. anat. buxovluq oynağı (heyvanların ayağında dırnaqüstü oynaq)

  Tam oxu »
 • БАБНИК

  м dan. arvadbaz

  Tam oxu »
 • БАБНИЧАТЬ

  несов. dan. 1. iradəsizlik, ağzıboşluq göstərmək; 2. arvadbazlıq etmək; 3. məh. köhn. mamaçalıq etmək

  Tam oxu »
 • БАБОЧКА

  ж kəpənək

  Tam oxu »
 • БАБУВИЗМ

  м babuvizm (XVIII əsrin axırında Qrakx Babef və onun tərəfdarları tərəfindən yaradılmış utopik kommunizmin inqilabi cərəyanı)

  Tam oxu »
 • БАБУСЯ

  ж бабушка söz. oxş.; nənəcik, nənəcan, nənəciyəz

  Tam oxu »
 • БАБУШИ

  мн. (ед. бабуша ж) papış

  Tam oxu »
 • БАБУШКА

  ж nənə; ◊ бабушка ворожит (кому) bax ворожить; бабушка надвое сказала hələ məlum deyil, baxarıq görək

  Tam oxu »
 • БАБУШКИН

  прил. nənənin, nənəninki; бабушкины очки nənənin gözlüyü

  Tam oxu »
 • БАБЬЁ

  ср собир. dan. arvadlar

  Tam oxu »
 • БАГАЖ

  м мн. нет 1. baqaj, yük; 2. məc. bilik, məlumat

  Tam oxu »
 • БАГАЖНИК

  м yük yeri (avtomobilin, motosikletin və ya velosipedin dalında)

  Tam oxu »
 • БАГАЖНЫЙ

  1. багаж söz. sif.; багажный вагон yük vaqonu; 2. в знач. сущ. м baqajçı (dəmiryolunda baqaj işlərinə baxan işçi)

  Tam oxu »
 • БАГЕРМЕЙСТЕР

  м bagermeyster (torpaqatan maşını idarə edən işçi)

  Tam oxu »
 • БАГЕТ

  м baget (çərçivə və haşiyə üçün naxışlı taxta)

  Tam oxu »
 • БАГЕТНЫЙ

  багет söz. sif.; bagetdən qayrılmış

  Tam oxu »
 • БАГЕТОВЫЙ

  bax багетный

  Tam oxu »
 • БАГЕТЧИК

  м bagetçi, bagetqayıran (bax багет)

  Tam oxu »
 • БАГОР

  м qarmaq, dəstəli qarmaq, destəli çəngəl

  Tam oxu »
 • БАГОРНЫЙ

  багор söz. sif

  Tam oxu »
 • БАГОРЩИК

  м qarmaqçı, qarmaqla balıq tutan

  Tam oxu »
 • БАГРЕНИЕ

  ср мн. нет qızartma, tünd-qırmızı rəngə boyama

  Tam oxu »
 • БАГРЕННЫЙ

  прич. qarmaqla tutulmuş

  Tam oxu »
 • БАГРЕНЬЕ

  ср мн. нет qarmaqla tutma

  Tam oxu »
 • БАГРЕТЬ

  несов. köhn. bax багриться

  Tam oxu »
 • БАГРЕЦ

  м мн. нет 1. tünd-qırmızı rəng; 2. köhn. qırmızı xara

  Tam oxu »
 • БАГРЁННЫЙ

  прич. qızardılmış, qıpqırmızı qızardılmış

  Tam oxu »
 • БАГРИТЬ

  БА́ГРИТЬ несов. qarmaqla tutmaq. БАГРИ́ТЬ несов. qızartmaq, tünd qırmızı rəngə boyamaq, qıpqırmızı boyamaq

  Tam oxu »
 • БАГРИТЬСЯ

  несов. qızarmaq, qırmızı olmaq

  Tam oxu »
 • БАГРОВЕТЬ

  несов. qızarmaq, qıpqırmızı qızarmaq, pörtmək, pörtləşmək

  Tam oxu »
 • БАГРОВИНА

  ж qırmızı ləkə (bədəndə, üzdə)

  Tam oxu »
 • БАГРОВОСТЬ

  ж мн. нет qırmızılıq, qızartı

  Tam oxu »
 • БАГРОВЫЙ

  прил. qıpqırmızı, tünd-qırmızı

  Tam oxu »
 • БАГРЯНЕТЬ

  несов. qızarmaq, qıpqırmızı görünmək

  Tam oxu »
 • БАГРЯНЕЦ

  м мн. нет tünd-qırmızı rəng

  Tam oxu »