SƏNƏD

ə. 1) söykənəcək; istinad ediləcək şey; 2) bir şeyi sübut edəcək rəsmi arayış və s.; 3) birisinin şəxsiyyətini müəyyənləşdirən rəsmi şəhadətnamə.

SƏNƏ
SƏNƏM

Значение слова в других словарях