SEKRESİYA

lat. secretio – ayrılma

SEDİMENTOGENEZ
SEL

Digər lüğətlərdə