tarazlaşdırmaq

dengelemek

taraş
tarazlıq

Digər lüğətlərdə