Ləzgi dilinin izahlı lüğəti

 • АР

  сущ.; -ди, -да гъейрат, регъуьвал. Вичихъ намус, ар авачиз, Гъиле я пайгар авачиз, Пагьливан яз тӀвар авачиз, Телдин симел къугъваз кӀанда

  Tam oxu »
 • АР

  сущ.; -ди, -да ламран гьараюн къалурдай гаф. Бирдан ардин ван акъатна. А. Ал. Эфирда. * ар ягъун [чӀугун ] гл

  Tam oxu »
 • АР

  урус, сущ.; -ди, -да гектар, чилин уьлчме.

  Tam oxu »
 • АР

  существительнийрин ва масдардин гзафвилин кьадардин эхир: аял + -ар - аялар, тӀур + -ар - тӀурар, гам + -ар - гамар, чукӀул + -ар - чукӀулар, инсан +

  Tam oxu »
 • АР

  глаголдин каузативный форма арадиз гъидай суффикс: катун + -ар - катарун.

  Tam oxu »
 • АР

  - глаголдин аспектив формадин суффикс: гатун + ар - гатунарун, къугъун + ар - къугъунарун.

  Tam oxu »
 • АРА

  туьрк, сущ.; -ди, -да; -яр, -йри, -йра 1) кьве затӀ сад-садавай чара ийизвай чка, мензил. Кьве хуьруьн ара буш я, тарар хьайитӀани цазвач

  Tam oxu »
 • АРАБ

  сущ.; -ди, -да; -ар, -ри, -ра Мисир (Египет), Аравия, Марокко уьлквейрин кьилин миллет. # арабрин чилер, арабрин ватан

  Tam oxu »
 • АРАБ

  прил. Мисир (Египет), Аравия, Марокко уьлквейрин кьилин миллетдин, миллетдиз талукь. Гагь адан чӀал жеда араб, Гагь туьркдалди гуда жаваб

  Tam oxu »
 • АРАБА

  араб, сущ.; -ди, -да; -яр, -йри, -йра 1) яцарин къуватдалди пар ялдай кьве чарх квай улакь. Вичин акьул вичиз ширин, Шумуд ахмакьдиз за чирин, Вад

  Tam oxu »
 • АРАБАЧИ

  сущ.; -ди, -да; -яр, -йри, -йра арабаяр гьалдайди, арабадин иеси.

  Tam oxu »
 • АРАБАЧИВАЛ

  сущ.; -или, -иле; -илер, -илери, -илера арабачи пешекар тирвал. Арабачивални авурди я чи бубайри. Р

  Tam oxu »
 • АРАБИСТ

  урус, сущ.; -ди, -да; ар, -ри, -ра арабрин медениятдин, чӀалан, тарихдин пешекар. Къенин юкъуз тӀвар-ван авай арабист Гъалиб Садыкъиди рикӀел хкизва

  Tam oxu »
 • АРАЛУХ

  туьрк, сущ.; -ди, -да; -ар, -ри, -ра еке кьве чилин арада амай кӀус. Къуншиди аралухни вичин салахъ ахкална

  Tam oxu »
 • АРАН

  туьрк, сущ.; -ди, -да; -ар, -ри, -ра дуьзен ва чими чка. Дагълар даим арандинни дагъдин рекьера жезвай

  Tam oxu »
 • АРАНВИ

  сущ.; -ди, -да; -яр, -йри, -йра арандин эгьли.

  Tam oxu »
 • АРАНЖУВ

  сущ.; -а; -а; аранвияр, аранвийри, аранвийра арандин эгьли. Жейран хьана къекъвез тӀарам, Аранжуван руш я хуррам! С

  Tam oxu »
 • АРАЧИ

  сущ.; -ди, -да; -яр, -йри, -йра са кар кьилиз акъудзавай кьве терефдинбурун арада авайди. Кайванияр цеквер хьиз Суфрайрилай элкъвена, Арачияр д

  Tam oxu »
 • АРАЧИВАЛ

  сущ.; -или, -иле; -илер, -илери, -илера са кар кьилиз акъудзавай кьве терефдинбурун арада хьунухьин гьал

  Tam oxu »
 • АРБАБАШ

  нугъ., сущ.; -а, -а; -ар, -ри, -ра ар-айиб авачирди. Цура лам авайтӀани, пекер, кьуд къуршахар вегьена, ада зи кӀулал кутӀуннай

  Tam oxu »
 • АРБЕ

  араб, сущ -ди, -да; -яр, -йри, -йра гьафтедин пуд лагьай югъ. Къведай арбедиз зун хуьруьз хъфида

  Tam oxu »
 • АРВАДБАЗ

  туьрк, ктаб, сущ.; -ди, -да; -ар, -ри дишегьлийра вил авайди, чӀуру рекье авайди.

  Tam oxu »
 • АРВАДБАЗВАЛ

  сущ; или, -иле; -илер, -илери, -илера дишегьлийра вил авай гьал, чӀуру рекье авай гьал. # ~ негьун, ~ кьабул тавун, ~ туба авун

  Tam oxu »
 • АРВАЗА

  || АРВАЗАГ сущ.; -ди, -да; -яр || -ар, -йри || -ди, -йра || ри хъчарин са жуьре.

  Tam oxu »
 • АРГОТИЗМ

  урус, лингв, сущ.; -ди, -да; -аяр, айри, -айра инсанрин кьилдин кӀватӀалри (къумарбазри, угърийри, лутуйри ва мсб) масадбуруз тийижир, анжах чпин

  Tam oxu »
 • АРЕНДА

  урус, сущ.; -ди, -да менфят къачун патал вахтуналди идара, чил, эменни кирида кьун. Гила, чилер арендада вугуз, чкайрал кьиле авайбуру гьазуран пула

  Tam oxu »
 • АРЕНДАТОР

  сущ.; -ди, -да; -ар, -ри, -ра вахтуналди са вуч ятӀани (адет яз, чил, идара) кирида, ижарада кьунвайди

  Tam oxu »
 • АРЕНДАТОРВАЛ

  сущ.; -или, -иле; -илер, -илери, -илера арендатор тир гьал. Адаз арендаторвал гзаф бегенмиш хьанва.?

  Tam oxu »
 • АРЗА

  араб, сущ.; -ди, -да; -яр, -йри, -йра 1) кхьена ва я хуралай са квекай ятӀани са ни ятӀани гузвай хабар, тӀалабун

  Tam oxu »
 • АРЗАЧИ

  сущ.; -ди, -да; -яр, -йри, -йра 1) арза ийизвайди, арзадин иеси. Шумуд наиб, шумуд кавха Сад- садалай хьанай лавгъа, Арзачийриз лугьуз "кьей х

  Tam oxu »
 • АРЗАЧИВАЛ

  сущ.; -или, -иле арзаяр кхьидай пешекарвал. # ~ хуш хьун, ~ негь авун.

  Tam oxu »
 • АРИФ

  араб, шиир, сущ.; -ди, -да; -ар, -ри, -ра 1) гьар са куьнин гъавурда авайди. Вун жегьил туш, гьар са куьнин ариф я

  Tam oxu »
 • АРИФ

  прил. чирвилер авай. Гьар са инсан гьакьван ариф, Акьуллу камил шегьердин. С. С. За ийин тариф.

  Tam oxu »
 • АРИФДАР

  туьрк, ктаб, сущ.; -ди, -да; -ар, -ри, -ра гьар са куьнин гъавурда авайди. Арифдарни гъалатӀ, нукьсан жерид Я

  Tam oxu »
 • АРИФДАР

  прил. чирвилер авай. Ахпамазди пуд СтӀалар, гьар кӀвале жед цӀуд аялар. Пис туш, дерин я хиялар. Гена арифдар чка я! С

  Tam oxu »
 • АРИФМЕТИКА

  урус, сущ.; -ди, да математика илимда гьисабрин дибар чирдай са хел. Арифметика чир тахьайтӀа, алгебра кьатӀуниз жедач

  Tam oxu »
 • АРМИЯ

  урус, сущ.; -яди, -яда; -яр, -йри, -йра гьукуматдин яракьламишнавай къуватар. Армияда къуллугъ авун гьар садан паклу буржи я

  Tam oxu »
 • АРМУД

  туьрк, сущ.; чуьхвер. * армуд (армутӀ) истикан (истӀикӀан) сущ. юкь шуькӀуь гъвечӀи стакан. ПӀатнусдал ранг гзаф квай чайдив ацӀанвай пуд армуд ист

  Tam oxu »
 • АРСУЗ

  прил. ар авачир, намус квачир. Арсуз итимдивай, дишегьлидивай яргъаз акъваз. Р. Синонимар: кьацӀалай алатнавай, намуссуз, ягьсуз

  Tam oxu »
 • АРСУЗВАЛ

  сущ.; -или, -иле; -илер, -илери, -илера намуссузвал, ягь авачир гьал.

  Tam oxu »
 • АРСУЗВИЛЕЛДИ

  нар. арсузвал хесет яз, лишан яз. Арсузвилелди кьил хуьн яргъал фидач. Р. Синонимар: арсуздаказ, гъейратсуздаказ, намуссузвилелди

  Tam oxu »
 • АРСУЗДАКАЗ

  рах., нар. арсуз хесетралди. # ~ эгечӀун, ~ жув тухун. Синонимар: арсузвилелди, гъейратсуздаказ, намуссузвилелди

  Tam oxu »
 • АРТЕЛЬ

  урус, сущ.; -ди, -да; -ар, -ри, -ра. # алмаз жагъурдай артель, балугъчийрин артель. 1) умумиламишнавай майишат кьиле тухун патал лежберрин тешкила

  Tam oxu »
 • АРТИСТ

  урус, сущ.; -ди, -да: -ар, -ри, -ра 1) театрда тамашадик квайбурун роль тамамардайди, манияр лугьудайди, циркина тамашачияр шадарзавайди

  Tam oxu »
 • АРТИСТВАЛ

  сущ.; -или, -иле; -илер, -илери, -илера 1) артист пешекар тир гьал. Багъиша 1955 - йисуз Москвада А

  Tam oxu »
 • АРТИСТКА

  урус, сущ.; -ди, -да; -яр, -йри, -йра артист дишегьли. РСФСР-дин халкьдин артистка, рагьметлу Рагьимат Гьажиева пара тӀарам буй-бухах авай дишегьл

  Tam oxu »
 • АРТИСТКАВАЛ

  сущ.; -или, -иле артистка тир гьал. Хуьруьн муалилим Мирзедин цӀуд аял авай хизанда чӀехи жезвай руш диде-бубадиз артисткавилин рекье тваз кӀанзавач

  Tam oxu »
 • АРТМИШ:

  артмиш авун гл., артухарун. Картуфар дувулдин емишралди ва абурун паяралди артмиш ийида. 3. К. ТӀебиат чирун

  Tam oxu »
 • АРТМИШУН

  гл., -да, -на; -из, зава; -а, -ин, -рай, -мир; артмиш тавун, артмиш тахвун, артмиш хъийимир са шумуд къат гзафарун

  Tam oxu »
 • АРТУХ

  туьрк, нар. 1) гзаф, авайдалай гзаф. Мадни артух сандухдин паяр жеди. Е. Э. ТӀварун стхадиз. КӀантӀа руш хьуй, кӀантӀа гада, Артух крар чирин ада,

  Tam oxu »