UD

UD I is. [ ər. ] bot. Hindistanda bitən və yandırıldıqda xoş iyi verən ağac adı.

UD II is. [ ər. ] mus. Simli Şərq musiqi aləti.

UÇUQ
USTA

Значение слова в других словарях