USTA

USTA I is. [ ər. ] Sənətkar, ustad, öz işini bilən. Ramazan öz işinin ustasıdır.

USTA II zərf [ ər. ] Cəld; ağıllı. Allahverdi Qəhrəman oğlu dəmirçi Tomasdan təvəqqə etdi ki, usta tərpənsin (S.Rəhimov).

UD
UZANMAQ

Значение слова в других словарях