uyuşmazlıq

uyuşmazlık

uyuşmaq
uyuşuq

Digər lüğətlərdə