Azərbaycanca-türkcə lüğət

 • udqunmaq

  yutkunmak

  Tam oxu »
 • udmaq

  ütmek, yutmak

  Tam oxu »
 • udum

  yudum

  Tam oxu »
 • ufaq

  ufak

  Tam oxu »
 • ufaqlamaq

  ufalamak

  Tam oxu »
 • uğramaq

  uğramak

  Tam oxu »
 • uğraşmaq

  uğraşmak

  Tam oxu »
 • uğuldamaq

  uğuldamak

  Tam oxu »
 • uğur

  uğur

  Tam oxu »
 • ulamaq

  ulumak

  Tam oxu »
 • ulduz

  yıldız

  Tam oxu »
 • ulu

  ulu

  Tam oxu »
 • ummaq

  ummak

  Tam oxu »
 • umumi

  top yekun

  Tam oxu »
 • universal

  evrensel

  Tam oxu »
 • unutqan

  unutkan

  Tam oxu »
 • unutmaq

  unutmak

  Tam oxu »
 • usanmaq

  usanmak

  Tam oxu »
 • usta

  erbap, usta

  Tam oxu »
 • uşaq

  çocuk

  Tam oxu »
 • uşaq saldırma

  düşük

  Tam oxu »
 • utancaq

  mahcup, sıkılgan, utangaç

  Tam oxu »
 • utancaqlıq

  mahcubiyet, utanç

  Tam oxu »
 • utanmaq

  utanmak

  Tam oxu »
 • utanmaz

  arsız, utanmaz

  Tam oxu »
 • uydurma

  derme çatma, uydurma, uyduruk

  Tam oxu »
 • uydurmaq

  uydurmak

  Tam oxu »
 • uyğun

  usturuplu, uygun

  Tam oxu »
 • uyğun olmaq

  uymak

  Tam oxu »
 • uyğunlaşma

  intibak

  Tam oxu »
 • uyğunluq

  uyum

  Tam oxu »
 • uyğunsuz

  uygunsuz

  Tam oxu »
 • uymaq

  uymak

  Tam oxu »
 • uyumaq

  uyumak

  Tam oxu »
 • uyuşmaq

  uyuşmak

  Tam oxu »
 • uyuşmazlıq

  uyuşmazlık

  Tam oxu »
 • uyuşuq

  uyuşuk

  Tam oxu »
 • uzadılmış

  uzantı

  Tam oxu »
 • uzaq

  uzak

  Tam oxu »
 • uzaqlaşdırılmış

  ücra

  Tam oxu »
 • uzaqlaşmaq

  uzaklaşmak

  Tam oxu »
 • uzamaq

  uzamak

  Tam oxu »
 • uzanmaq

  uzanmak

  Tam oxu »
 • uzatmaq

  oyalamak, uzatmak

  Tam oxu »
 • uzlaşmaq

  uzlaşmak

  Tam oxu »
 • uzun

  uzun

  Tam oxu »
 • üçbucaq

  üçgen

  Tam oxu »
 • üçün

  diye, için

  Tam oxu »
 • üfqi

  yatay

  Tam oxu »
 • üfləmək

  üflemek, üfürmek

  Tam oxu »